Digital Mentor

"Er et digitalt rådgivningsværktøj, der arbejder for fastholdelse af socialt udsatte og psykisk sårbare: Studerende på videregående uddannelser og personer som står udenfor beskæftigelsesområdet. Dette gør Digital Mentor gennem kvalificeret og anonym rådgivning, inklusion og empowerment af den enkelte."

Digital Mentor er et social orienteret koncept med formål om at være bindeledet, der forener kommuner, socialorienterede organisationer og beskæftigelsesområdet.


Digital Mentor Konceptet

Digital Mentor bygger på en forundersøgelse, der tager udgangspunkt i Skandinaviske og Australske forskningsprojekter, videnskabelige artikler og evalueringsrapporter. Med udgangspunkt i forundersøgelsen, har vi udviklet Digital Mentor konceptet, som vi antager er en lav investering med et højt udbytte set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv.

Digital Mentor er en digital platform der tilbyder anonym og individuel rådgivning, samt vejledning gennem forløb, netværksskabelse og e-læring, herunder videndeling omkring mental sundhed og psykologisk førstehjælp.

Digital Mentor er modsat de fysiske fastholdelses indsatser mere fleksibel, da den støtter der hvor den fysiske indsats ikke understøtter optimalt. Eksempelvis gennem akut rådgivning på skæve tidpunkter, anonym rådgivning og rådgivningen er ikke geografisk forankret.

Hvad andre siger om Digital Mentor?

"Psykiatrifonden ser Digital Mentor som et innovativt og spændende redskab, der kan bidrage til at nedbringe frafald blandt studerende, der mistrives."

― Jesper Kurdahl Larsen Børne- og ungechef

"Digitalmentor kan fungere som en betydningsfuld ekstern rådgivningsplatform for unge studerende på erhvervsskolerne.
Er netop et tilbud der kan møde den unge der den unge er – på nettet."

― Kit Lisbeth Jensen Psykolog, specialist i klinisk psykologi, og klinisk børnepsykologi

"Jeg ser potentiale til at digitalmentors på sigt også ville kunne inspirere til hvordan man kan yde støtte til universitetsstuderende med særlige udfordringer"

― Thea Bollerup-Jensen Pædagogisk konsulent at Læringsteamet, Juridisk fakultet, University of Copenhagen

"Det lyder som et spændende projekt og relevant projekt...
Jeg vil gerne bakke det op."

― Lars Kunov Direktør, Danske erhvervsskoler

Jeg følger med stor interesse arbejdet med at skabe mulighed for at unge under uddannelse kan få en 'digetal mentor'.

― Lars Holmboe P.hD, mentorforsker og underviser